Bảng học phí học nhảy Trumdance - Lớp Video Call Online

 GÓI D LỚP Online video call

  • Học viên học trực tuyến cùng HLV qua Video Call

  • Địa điểm học: học bất kỳ đâu 

  • Ngày học và Giờ học: theo bạn chọn 

  • Học phí : (không bồi hoàn nếu đăng ký và không tham gia khóa học hoặc quá thời hạn)   

  • 06 buổi : 2.950.000  - được nghỉ 06 buổi -  Có thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký

  • 08 buổi : 3.850.000  - được nghỉ 03 buổi - Có thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký

  • 12  buổi : 5.250.000 - được nghỉ 04 buổi - Có thời hạn 45 ngày kể từ ngày đăng ký

Trường hợp : học thử hoặc học buổi lẻ, Học phí 01 buổi tính bằng 25% trên khóa học đăng ký

  • Giáo trình học được xem trước bằng Video và Hình Ảnh tại : TrumDance.com

  • Quà tặng Gói : Xem tại TrumDance.com

  • Mọi thông tin tư vấn: 0938.54.54.28 (TP.HCM - Hà Nội) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét