Bảng học phí học nhảy Trumdance - Lớp VIP - KÈM

 

GÓI C LỚP VIP - KÈM  



  • Khai giảng lớp từ 01 học viên & tối đa 03 học viên - 70ph/1 buổi

  • Địa điểm học: gần nơi bạn sống - Xem tại TrumDance.com

  • Ngày học và Giờ học: theo bạn chọn 

  • Học phí : (không bồi hoàn nếu đăng ký và không tham gia khóa học hoặc quá thời hạn)   

  • 06 buổi : 8.250.000  - được nghỉ 02 buổi -  Có thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký

  • 08 buổi : 9.250.000  - được nghỉ 03 buổi - Có thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký

  • 12  buổi : 12.250.000 - được nghỉ 04 buổi - Có thời hạn 45 ngày kể từ ngày đăng ký

Trường hợp : học thử hoặc học buổi lẻ, Học phí 01 buổi tính bằng 25% trên khóa học đăng ký

  • Giáo trình học được xem trước bằng Video và Hình Ảnh tại : TrumDance.com

  • Quà tặng Gói : Xem tại TrumDance.com

  • Mọi thông tin tư vấn: 0938.54.54.28 (TP.HCM - Hà Nội) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét