Bảng học phí học nhảy Trumdance - Lớp mua bản quyền tự học

GÓI E MUA BẢN QUYỀN TỰ HỌC    • Học viên tự mua giáo trình và học không giới hạn

  • Địa điểm học - ngày học và giờ : học bất kỳ đâu 

  • Giáo trình 6 nhóm động tác :Tay / Chân / Ngực / Mông / Bổ Trợ / Hông

  • Học phí : tính trên nhóm động tác bạn muốn mua   

  • 01 nhóm động tác : 500.000  

  • 03 nhóm động tác :1.250.000  

  • 06  nhóm động tác: 1.950.000 


  • Giáo trình học được xem trước bằng Video và Hình Ảnh tại : TrumDance.com

  • Quà tặng Gói : Xem tại TrumDance.com

  • Mọi thông tin tư vấn: 0938.54.54.28 (TP.HCM - Hà Nội) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét