Bảng học phí lớp học nhảy trở thành Huấn Luyện Viên Trumdance

 

GÓI G HỌC TRỞ THÀNH HUẤN LUYỆN VIÊN  


 • Học trở thành HLV thu nhập trên 10 - 20 triệu 1 tháng cùng TrumDance

 • Địa điểm học - ngày học và giờ : học bất kỳ đâu 

 • Số lượng học viên : tối đa 03 bạn 1 lớp

 • Học phí : Không bồi hoàn nếu đăng ký và không tham gia khóa học hoặc quá thời hạn 

 • 12 buổi :  14.850.000 - được nghỉ 02 buổi - thời hạn 30 ngày từ ngày đăng ký

 • 24 buổi28.850.000 - được nghỉ 04 buổi - thời hạn 60 ngày từ ngày đăng ký

 • 36 buổi39.850.000  - được nghỉ 08 buổi - thời hạn 90 ngày từ ngày đăng ký

Trường hợp : học thử hoặc học buổi lẻ, Học phí 01 buổi tính bằng 25% trên khóa học đăng ký

 • Không bồi hoàn nếu đăng ký và không tham gia khóa học hoặc quá thời hạn

 • Giáo trình học được xem trước bằng Video và Hình Ảnh tại : TrumDance.com

 • Quà tặng Gói : Xem tại TrumDance.com

 • Mọi thông tin tư vấn: 0939.98.98.41 ( Hà Nội) - 0938.54.54.28 (TP.HCM) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét