Bảng học phí học nhảy Trumdance - Lớp Nhóm Bạn - Dựng Bài

 
GÓI F HỌC NHÓM BẠN - DỰNG BÀI   • Bạn có nhóm bạn muốn học hoặc muốn dàn dựng thành 01 bài để dự thi

 • Địa điểm học - ngày học và giờ : học bất kỳ đâu 

 • Số lượng học viên : Không giới hạn

 • Học phí : tính trên nhóm bạn   

 • 06 buổi :  9.850.000 - được nghỉ 06 buổi -  Có thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký 

 • 08 buổi : 11.850.000 - được nghỉ 06 buổi -  Có thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký 

 • 12 buổi15.850.000 - được nghỉ 06 buổi -  Có thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký

Trường hợp : học thử hoặc học buổi lẻ, Học phí 01 buổi tính bằng 25% trên khóa học đăng ký

 • Không bồi hoàn nếu đăng ký và không tham gia khóa học hoặc quá thời hạn

 • Giáo trình học được xem trước bằng Video và Hình Ảnh tại : TrumDance.com

 • Quà tặng Gói : Xem tại TrumDance.com

 • Mọi thông tin tư vấn: 0939.98.98.41 ( Hà Nội) - 0938.54.54.28 (TP.HCM) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét