Bảng học phí học nhảy Trumdance - Lớp iDol - Celeb - Dancer

 

GÓI H TRỞ THÀNH IDOL - CELEB - DANCER 

  • Trở thành idol - celeb thu nhập cao và được đài thọ về hình ảnh

  • Địa điểm học - ngày học và giờ : học bất kỳ đâu 

  • Số lượng học viên : tối đa 03 bạn 1 lớp

  • CAM KẾT BAO ĐẦU RA - KÝ HỢP ĐỒNG CÔNG TY 

  • 38 buổi học 20 buổi thực hành - 12 buổi thỉnh giảng (có lương)

  • TỔNG CỘNG: 80 buổi - Thời hạn 90 ngày từ ngày đăng ký 

                                   HỌC PHÍ : 100.000.000

Trường hợp : học thử hoặc học buổi lẻ, Học phí 01 buổi tính bằng 5% trên khóa học đăng ký

  • Không bồi hoàn nếu đăng ký và không tham gia khóa học hoặc quá thời hạn

  • Giáo trình học được xem trước bằng Video và Hình Ảnh tại : TrumDance.com

  • Quà tặng Gói : Xem tại TrumDance.com

  • Mọi thông tin tư vấn: 0939.98.98.41 ( Hà Nội) - 0938.54.54.28 (TP.HCM) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét