Bảng học phí học nhảy Trumdance - Lớp cố định


GÓI A LỚP CỐĐỊNH  • Khai giảng lớp từ 01 học viên & tối đa 12 học viên

 • Địa điểm học: gần nơi bạn sống - Xem tại TrumDance.com

 • Ngày học: Các ngày Thứ 3 / Thứ 4 / Thứ 5 / Thứ 6 hàng tuần

 • Thời gian: Trưa từ 12:00-13:00 hoặc Tối từ 19:00-20:00

 • Học phí : (không bồi hoàn nếu đăng ký và không tham gia khóa học hoặc quá thời hạn)   

 • 06 buổi : 1.950.000  - được nghỉ 01 buổi -  Có thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký

 • 08 buổi : 2.350.000  - được nghỉ 02 buổi - Có thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký

 • 12  buổi : 3.250.000 - được nghỉ 03 buổi - Có thời hạn 45 ngày kể từ ngày đăng ký

Trường hợp : học thử hoặc học buổi lẻ, Học phí 01 buổi tính bằng 25% trên khóa học đăng ký

 • Giáo trình học được xem trước bằng Video và Hình Ảnh tại : TrumDance.com

 • Quà tặng Gói : Xem tại TrumDance.com

 • Mọi thông tin tư vấn: 0938.54.54.28 (TP.HCM - Hà Nội) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét