Lộ trình học nhảy Sexy Dance trong 1 quý của TrumDance

Chào các bạn, để chúng ta có thể biết trước được lịch học nhảy Sexy dance vào từng ngày trong tháng và Quý

Trumdance sẽ gửi tới các bạn lịch học Sexy Dance cơ bản với các buổi và nhóm động tác như sau

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét